دراز و نشست از راحت ترین و مؤثرترین ورزش ها برای برطرف کردن چربی شکم است؛ با فشار زیادی که به عضلات شکم وارد می شود، این عضلات قوی شده و شکم به حالت اولیه باز می گردد. مدت ورزش چند روز یا چند هفته نیست بلکه باید آن را مداوم انجام داد. تمرینات ورزشی در صورتی که به درستی انجام نگیرد، به کمر شما آسیب می رسانند.
● طریقه درست دراز و نشست:
به پشت روی زمین نسبتاً نرمی بخوابید، پاها را خم کنید تا کف پایتان روی زمین قرار بگیرد، دستتان را به روی سینه قرار دهید. ابتدا سر را بلند کنید و سپس شانه ها را به آرامی ۳۰ تا ۴۰ سانتی متر بالا بیاورید و دوباره بخوابید.
بلند شدن بیش از این مقدار عضلات پای شما را به کار می گیرد. ده مرتبه پشت سرهم، این کار را انجام دهید. چند ثانیه استراحت کنید و ده مرتبه بعدی را انجام دهید.
در ابتدا لازم نیست زیاد به خودتان فشار بیاورید، زمانی که استراحت کردید، عضلات شکم شما قوی تر شده اند. جسم سنگینی را در هنگام دراز و نشست در دست روی سینه بگیرید تا فشار بیشتری به عضلات شکم وارد شود.
ورزش های تکمیلی دیگری که می توانید برای متناسب شدن شکم انجام دهید در ذیل ارایه شده است:
▪ چهار دست و پا روی زمین قرار بگیرید، یک پای خود را مستقیماً بلند کرده و در هوا نگاه دارید، از یک تا پنج بشمارید سپس به حالت اول برگردید. از یک تا ۵ بشمارید حالا پای دیگرتان را به همین صورت حرکت دهید و بشمارید. این عمل را چند بار تکرار کنید.
▪ روی زمین بنشینید کف دست ها را در طرفین بدن، روی زمین بگذارید و زانوها را خم کنید. در این حال با باسن خود جابجا شده به جلو بروید. در حقیقت، سر بخورید. می توانید با دست ها مچ پاها را بگیرید.
▪ به پشت روی زمین طاق باز بخوابید، دست ها را باز کرده در طرف راست و چپ روی زمین دراز کنید حالا زانوها را خم کنید و همانطور که به هم چسبیده اند با هم اول به طرف راست زانوها را تا نزدیک زمین بیاورید، سپس به همین شکل به طرف چپ تا نزدیکی زمین حرکت دهید. این عمل را ۱۰ الی ۱۵ بار تکرار کنید.
▪ بایستید و دست ها را به طرف جلو دراز کنید و در مقابل خود به لبه یک صندلی تکیه دهید حالا به تدریج و خیلی آهسته زانوها را خم کنید تا به صورت نشسته درآیید سپس به آهستگی بلند شده و بایستید. این عمل را ۵ تا ۱۰ بار دیگر تکرار کنید.
▪ به روی شکم، روی زمین بخوابید، چانه خود را روی هر دو دست خود قرار دهید در حالی که پاها را کشیده و دراز نگاه داشته اید، یک پا را تا آن جا که می توانید بالا بیاورید و در آن حالت نگه دارید از یک تا ۵ بشمارید و سپس پا را پایین بیاورید.حالا این عمل را با پای دیگرتان انجام دهید.
▪ چهار دست و پا روی زمین قرار بگیرید، یک پای خود را مستقیماً بلند کرده در هوا نگاه دارید و از یک تا ۵ بشمارید، سپس به حالت اول بازگردید و از یک تا ۵ بشمارید، اکنون پای دیگرتان را به همین صورت حرکت دهید و بشمارید. این عمل را چند بار تکرار کنید. می توانید این ورزش ها را با توجه به شرایط فیزیکی و جسمانی خود انتخاب کرده و هر روز با انجام ورزش به درمان چاقی موضعی خود از بهترین و مطمئن ترین روش، کمک کنید.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱٠:۱٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/۱۳