به گزارش سرویس بهداشت و درمان ایسنا، در تحقیقی که در نشریه آرشیو طب داخلی منتشر شده، پژوهشگران خاطرنشان کردند؛ نسخه‌های مختلف از یک ژن خاص معروف به ژن مربوط به توده چربی و چاقی یا (fto) به طور مشخص و گسترده با افزایش شاخص توده بدنی مرتبط است اما این افزایش تنها برای اشخاصی است که حداقل تحرک بدنی را دارند.

به طور متوسط روزانه باید 900 کیلوکالری انرژی بیشتر مصرف شود تا بتوان بر تاثیرات این ژن غلبه کرد.

در این پژوهش، متخصصان نمونه‌های مولکول وراثتی دی ان آ را که از 704 داوطلب بالغ و سالم با میانگین سنی 6/43 تهیه شده بود مورد تجزیه و تحلیل قرار دارند و مجموعه‌ای از تست‌های فیزیولوژیکی را از جمله ثبت میزان فعالیت و تحرک بدنی آنها طی یک دوره هفت روزه، روی شرکت کنندگان انجام دادند.

از بین داوطلبان تحت آزمایش 54 درصد از مردان دچار اضافه وزن و 10 درصد آنها چاق بودند. هم چنین 64 درصد زنان دارای اضافه وزن و 31 درصد آنها چاق بودند.


این گروه به دو دسته یکی با بیشترین میزان فعالیت بدنی و دیگری با کمترین میزان فعالیت بدنی تقسیم شدند. تحقیقات نشان داد: اشخاصی که بیشتر تحرک را دارند روزانه 900 واحد کالری بیشتری می‌سوزانند که تاثیر آن معادل حدود سه تا چهار ساعت فعالیت جسمی شدید است.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱٢:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/۱۳