گونه های
خود را برجسته نگه دارید

پوست گونه​​ها به مرور زمان انعطاف خود را از
دست می​دهد، شل و آویزان و چروکیده می​شود. ورزش​​های زیر اگر به طور منظم انجام
شود به سفتی و بالا کشیده شدن گونه​​ها کمک می​کند:

 • با لب​​های بسته، لبخند ملایمی بر لب داشته باشید و گونه​​های خود را به سمت
  داخل دهان جمع کرده و تو بدهید. ده ثانیه در همین حالت بمانید و این حرکت را ده
  مرتبه تکرار کنید.
 • هنگام انجام این حرکت به آینه نگاه کنید. تا جایی که ممکن است لبخند عمیقی
  بزنید و سعی کنید در حالی که لب​​های خود را بسته نگاه داشته اید، گوشه لب​​ها را
  بالا بدهید. کاری کنید که لب​​ها تا بناگوش کشیده شوند. بینی خود را جمع کنید،
  عضلات گونه را به سمت بالا بکشید و حرکت آنها را احساس کنید. ده ثانیه در همین حالت
  بمانید و این حرکت را ده مرتبه تکرار کنید.
 • لب فوقانی خود را جمع کرده، طوری که گوشه​های دهان به سمت بالا بروند. سپس
  عضلات گونه را به سمت چشم​ها بالا بکشید. در این مرحله باید سعی کنید لب فوقانی خود
  را به بینی تان برسانید. تا 10 شماره در این حالت بمانید و این حرکت را 5 مرتبه
  تکرار کنید.
 • لب​​ها را بسته و دندان​​ها را روی هم بگذارید و هوا را زیر لب فوقانی خود جمع
  کنید اما اجازه ندهید این هوا از دهان شما خارج شود. تا ده شماره در این حالت
  بمانید، سپس هوای محبوس شده را به گونه چپ هدایت کنید و ده شماره دیگر نگه دارید.آن
  گاه هوا را به سمت گونه راست فرستاده و پس از ده شماره دیگر این حرکت را با لب
  تحتانی خود انجام دهید. این حرکت را 5 مرتبه تکرار کنید.
/ 0 نظر / 18 بازدید