منظم در دوران بارداری در تکامل جنین تاثیر مثبت دارد

نتایج تحقیقاتی در آمریکا حاکی از آن است که ورزش در دوران بارداری برای جنین مفید است.

محققان در این مطالعه زنان باردار 20 تا 35 ساله را به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم کردند.

زنان در گروه آزمایش 3 بار در هفته به مدت 30 دقیقه ورزش ایروبیک متوسط انجام می‌دادند اما اعضای گروه کنترل ورزش منظمی انجام نمی‌دادند.

گروه تحقیقاتی دانشگاه کنزاس، روش‌های غیرتهاجمی را برای بررسی رشد، حرکات جسمی و تنفس جنین مورد استفاده قرار دادند.

هدف اصلی این مطالعه برسی تاثیر ورزش منظم در دوران بارداری بر سیستم قلبی عروقی جنین تعریف و هدف فرعی تاثیر ورزش بر حرکات تنفسی جنین به عنوان نشانگری از رشد عملکردی سیستم تنفسی در نظر گرفته شده بود.

نتایج این مطالعه حاکی از این است که ضربان قلب جنین‌های مادران گروه آزمایش در زمان حرکت معمولی و حرکات تنفسی کمتر از گروه کنترل بود.

این محققان بر اساس نتایج به دست آمده معتقدند: ورزش مادران در دوران بارداری تاثیرات مثبت به سزایی بر تکامل جنینشان دارد؛ چرا که بین حرکات تنفسی جنین و تکامل سیستم عصبی وی ارتباط بر قرار است.

----------------------

/ 0 نظر / 17 بازدید