اندازه‌گیرى وزن ایده‌‌آل یا هدف چربى زیاد در بدن با آمادگى جسمانی، سلامت و عملکرد ورزشى منافات دارد. به‌هر حال هیچکس دقیقاً نمى‌تواند چربى ایده‌آل بدن را تعیین کند. مقادیر متوسط درصد چربى در بدن تقریباً ۱۵ درصد در مردان و ۲۵ درصد در زنان است. زنان و مردانى که مرتباً ورزش مى‌کنند و یا در مسابقات ورزشى شرکت مى‌جویند، درصد چربى پائین‌ترى هم دارند. در ورزش‌هاى برخوردى و رشته‌هائى که نیازمند داشتن قدرت عضلانى هستند، عملکرد بهینه معمولاً نیازمند تودهٔ بدنى قوى با حداقل چربى است. ارزیابى دقیق ترکیب بدن (نه وزن آن) باید معین‌کنندهٔ وزن ایده‌آل ورزشکار باشد. وزن ایده‌آل بدن به این صورت محاسبه مى‌شود:     تودهٔ بدون چربى بدن / درصد چربى ایده‌آل - ۱   براى مثال، ورزشکارى ۱۲۰ کیلوگرمى را در نظر بگیرید که پرتاب وزنه‌ انجام مى‌دهد و در حال حاضر داراى ۲۴ درصد چربى در بدن باشد. وى مى‌خواهد بداند که چه مقدار چربى باید از دست بدهد تا ترکیب چربى بدن او به ۱۵ درصد برسد:     ۰/۲۴×۱۲۰= تودهٔ چربى بدن     کیلوگرم 28.8 =     ۲۸/۸-۱۲۰= تودهٔ بدون چربى بدن     کیلوگرم ۲/۹۱=     (۰/۱۵-۱): ۹۱/۲= وزن هدف     ۰/۸۵: ۹۱/۲=     کیلوگرم 107.3=   میزان از دست رفتن دلخواه چربى برابر است با اختلاف وزن هدف با وزن کنونى بدن:     ۱۰۷/۳-۱۲۰=     کیلوگرم 12.7=   اگر این ورزشکار، 12.7 کیلوگرم از چربى بدن خود را از دست بدهد، وزن بدن جدید او یعنى 91.2 کیلوگرم، داراى ۱۵ درصد چربى خواهد بود. محدودیت متوسط در میزان دریافت کالرى به‌علاوهٔ افزایش مصرف روزانهٔ چربى باعث از دست رفتن چربى بدن و باعث ماندن تودهٔ بدون چرب آن 'Lean tissue' خواهد شد.

/ 0 نظر / 18 بازدید