برنامه پانزده هفته ای طناب زدن


برنامه پانزده هفته ای برای طناب زدن

برای طناب زدن جای مناسبی را انتخاب کنید.برای جلوگیری از صدمه به قوزک و پایتان از کفش مناسب استفاده کنیدابتدا به مدت 5 دقیقه راه برویدو با نرمش های کششی عضلات ساق پا را گرم کنید. برای اجرای برنامه اگر تازه کار هستید از ابتدای جدول آغاز کنید.در هر دقیقه 80 تا 100 طناب بزنید. در صورتی که بی استراحت این کار را انجام می دهید باید در مدت 10 دقیقه 500 طناب بزنید.

 

 


کل زمان در روزتکراراستراحتطناب زدنهفته


2 دقیقه 8 بار 45 ثانیه 15 ثانیه اول و دوم 3 دقیقه 12بار 15 ثانیه 15 ثانیه سوم و چهارم 4 دقیقه 8بار 15ثانیه 30 ثانیه پنجم و ششم 7 دقیقه 7بار 30 ثانیه 1 دقیقه هفتم و هشتم 10 دقیقه 2بار 1 دقیقه 5 دقیقه نهم و دهم 15 دقیقه 5بار 1 دقیقه 3 دقیقه یازدهم و دوازده 18 دقیقه 3بار 1 دقیقه 6 دقیقه سیزدهم و چهاردهم 24 دقیقه 3بار 2 دقیقه 8 دقیقه پانزدهم


/ 0 نظر / 16 بازدید