غبغب‌تان را آب کنید

چانه یکی از
بدترین نقاط ذخیره چربی در بدن است و بخش زیادی از چربی بدن زیر آرواره‌ها جمع
می​شود و غبغب را تشکیل می​دهد. حرکات ورزشی زیر را در صورت امکان دو بار در روز
انجام دهید:

 • صاف بنشینید، سرتان را به سمت عقب خم کرده و به سقف اتاق نگاه کنید، لب​​های
  خود را بسته نگاه داشته و عمل جویدن را انجام دهید. با این کار می​توانید حرکت
  عضلات گردن و ناحیه حلق را احساس کنید. این حرکت را بیست مرتبه تکرار
  کنید.
 • روی تخت دراز بکشید و سر خود را از لبه تخت آویزان کنید. به آرامی سرتان را به
  سمت بدن بالا آورده و تا ده بشمارید. سپس بار دیگر سرتان را به سمت پایین و زمین
  آویزان کنید. این حرکت را 5 مرتبه تکرار کنید.
 • صاف بنشینید و به روبرو نگاه کنید. در حالی که لب​​های خود را روی هم گذاشته
  اید، با پایین کشیدن فک تحتانی دندان​​های بالا و پایین را از هم جدا کنید و سپس فک
  خود را به سمت جلو بکشید و تا ده شماره در همان حالت نگه دارید. سپس فک را به حالت
  اولیه بازگردانید. این حرکت را 5 مرتبه تکرار کنید.
 • صاف بنشینید و تا جایی که می​توانید سرتان را به سمت عقب خم کنید. سپس چندین
  بار دهان خود را باز و بسته کنید تا جایی که کشیده شدن عضلات را احساس
  نمایید.
/ 0 نظر / 17 بازدید